Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której to podstawowe warunki są opisane w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej kwoty pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. 20 ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. Informacje dodatkowe

Prócz tego na podstawie reguły swobody umów strony umowy mają prawo dołączyć kolejne zasady. Z reguły są to odsetki, które uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest wyjątkowym typem umowy. połączone z

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (przeważnie są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić razem z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie zdobędzie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób jedynie dostępną.