Kredyt dla bezrobotnych - najlepsze rozwiązanie dla zadłużonych


W tej chwili w naszym kraju stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie wysokim poziomie (teraz jest to mniej więcej dwanaście proc.). Ciężko mówić o rzetelności danych jednak wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Położenie jednostek nieposiadających pracy jest o tyle dokuczliwa, że z jednej strony nie mają dochodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego zobowiązania mając jedynie zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie pokazał się na rynku usług kredytowych całkowicie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Jest to na pewno miła informacja dla każdej osoby, jaka nie ma zatrudnienia a nadchodzą u niej niespodziewane koszty np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to szczególny typ kredytu a którego dostanie łączy się z zespołem wymogów jakie pozostaje wykonać. W 1szej kolejności należy stwierdzić, iż taki kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o przychodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem uwierzytelniamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. zł przychodu netto. (umowy cywilne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które nie posiadają formalnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu naszych rodaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania jakichkolwiek składek.